วัตถุประสงค์

          เพื่อเชิญชวนนักวิ่ง และผู้รักสุขภาพร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล "เปลี่ยน" ระยะทางการวิ่งของคุณ เป็นยอดบริจาค

โดย ไทยออยล์สมทบทุนให้กิโลเมตรละ 2 บาท เพื่อนำไปบริจาคสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จฯพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในเขตชลบุรี

ประเภท

1. วิ่งแบบเดี่ยว : เข้าร่วมทุกคน
      1.1 ครบระยะ 60 กิโลเมตร รับผ้าบัฟ 1 ผืน (จำนวนจำกัด 1,000 ท่านแรก) 

      1.2 ครบระยะ 260 กิโลเมตร รับเสื้อฟินิชเชอร์ 260 km. 1 ตัว

      1.3 ครบระยะ 660 กิโลเมตร รับเสื้อฟินิชเชอร์ 660 km. 1 ตัว

      * เสื้อฟินิชเชอร์ทั้ง 2 ระยะ มอบให้สำหรับนักกีฬาที่วิ่งครบ 600 ท่านแรกของแต่ละระยะเท่านั้นนะครับ!! โดยจะได้รับหลังจบงานตามระยะที่มากที่สุด *

 

2. วิ่งแบบทีม : จัดกลุ่ม 10 คน 

      2.1 ทีมที่มีระยะทางรวมกันสูงสุด 20 ทีมแรก จะได้รับเงินบริจาคในนามไทยออยล์ ทีมละ 10,000 บาท

เพื่อที่จะบริจาคให้กับหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรืออื่น ๆ ตามเจตนารมณ์ของทีมนั้น ๆ

กำหนดการ

วันกิจกรรม :::

ส่งผลในช่วงวันที่ 17 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2564 เท่านั้น!!

>> สามารถส่งข้อมูลได้ในเวลา 10:00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2564

>> และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2564

 

วันจัดส่งอุปกรณ์ :::

>> ประกาศผลการแข่งขันทั้งหมดในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

>> และดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ช่วง 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564

กติกา

กติกาการสมัคร

      1. ลงทะเบียน วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น. จนถึง วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 23:59 น.

      2. การลงทะเบียน

            2.1 เว็บไซต์ www.thaioilcharityrun.com และรับรหัส (Code)

            2.2 พนักงานบริษัทไทยออยล์ และบริษัทในเครือ โปรดกรอกรหัสพนักงาน

            2.3 สมัครแบบทีม โปรดระบุชื่อทีมตนเองให้ถูกต้อง จำกัดทีมละ 10 คน หากไม่ระบุ และจะตั้งทีมภายหลัง สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ภายใน 7 วัน หลังจากการสมัคร หรือเลยกำหนด 7 วัน กรุณาติดต่อ Admin ผ่านทาง Facebook Page : Thaioil Charity Run

            2.4 ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ยืนยันตัวตนด้วยรหัส (Code) ที่ได้รับ

      3. เริ่มลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Run-Hub NextVR วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 

 

 

กติกาการแข่งขัน 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื่อสัตย์ต่อการแข่งขันเพราะ “กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลที่ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการบริจาค”

2. ส่งผลการออกกำลังกายตามความเป็นจริง

3. ไม่สามารถส่งผลกิจกรรมก่อนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้

4. ส่งผลการออกกำลังกายย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 วัน แต่ต้องไม่ก่อนวันเริ่มกิจกรรม

5. “Thaioil 60th Charity Virtual Run 2021” เป็นการแข่งขันประเภทวิ่ง ดังนั้นกิจกรรมเพื่อส่งผลจำกัดเฉพาะประเภท “วิ่ง และ เดิน” เท่านั้น!! จะไม่รวมกีฬาอื่น ๆ เช่น ว่ายน้ำ หรือปั่นจักรยาน หรือการนับก้าวที่นำมาส่งในลักษณะของผลเดิน 

6. การนับระยะทางจากการก้าวเดินประจำวันไม่นับเป็นการออกกำลังกายที่จะส่งผลได้ หากมีการรายงาน หรือตรวจพบจะถูกลบผลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

7. หากพบว่ามีการส่งผลผิด ซ้ำ ย้อนหลัง (ข้อ 3 , ข้อ 4 , ข้อ 5 , ข้อ 6) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกดรายงาน (Report) การส่งผลนั้น ๆ ได้ และคณะกรรมการจะตรวจสอบ หากผิดกติกาจะถูกลบผลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

8. ไม่อนุญาตในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัคร ระยะทาง หรือโอนชื่อให้ผู้อื่น หลังการลงทะเบียนการแข่งขันทุกกรณี

9. ไม่อนุญาตให้ย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไขสมาชิกในทีม กรณีที่สมาชิกนั้นเข้าร่วมทีมแล้ว 

10. หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือพบปัญหาจากการใช้งาน ติดต่อแอดมิน เพื่อรับการแนะนำช่วยเหลือ

 

 

กติกาการส่งข้อมูล

1. เลือกช่องทางการส่งผล (Submit Sync, Submit Plus, Manual) ช่องทางที่แนะนำ คือ “Submit Sync”

          1.1 Submit Sync คือ การส่งผลด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Garmin, Suunto, Strava

          1.2 Submit Plus คือ การส่งผลด้วยการรูปภาพจากการบันทึกหน้าจอกิจกรรมจากแอปพลิเคชัน Garmin, Strava และ Zepp โดยระบบจะอ่านข้อมูลจากรูปภาพ เช่น ระยะทาง เวลา จำนวนแคลอรี ของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อส่งผล *รองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น* 

          1.3 Manual คือ การกรอกข้อมูลส่งผลด้วยตัวเอง โดยการเลือกประเภทกีฬา พร้อมกับแนบภาพหลักฐานการออกกำลังกาย กรอกเวลา ระยะทาง และแคลอรี จากกิจกรรมนั้น ๆ  เพื่อส่งผลกิจกรรม

2. ตรวจสอบข้อมูล ประเภทกีฬา, เวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, น้ำหนัก, รูปภาพ ก่อนส่งผล

3. ถ้าส่งผลแบบ Manual อย่าลืมแนบรูปผลการออกกำลังกาย (ต้องมี)

4. หากส่งผลผิดให้ลบ แล้วส่งผลใหม่ทันที

5. หากพบว่ามีการส่งผลผิดพลาด สามารถกด Report ผลนั้น ๆ ได้

 

กติกาของรางวัล

      1. รายการของรางวัล

1.1 ครบระยะ 60 กิโลเมตร รับผ้าอเนกประสงค์ 1 ผืน (จำนวนจำกัด 1,000 ท่านแรก)

1.2 ครบระยะ 260 กิโลเมตร รับเสื้อฟินิชเชอร์ 260 km. 1 ตัว

1.3 ครบระยะ 660 กิโลเมตร รับเสื้อฟินิชเชอร์ 660 km. 1 ตัว

 * เสื้อฟินิชเชอร์ทั้ง 2 ระยะ มอบให้สำหรับนักกีฬาที่วิ่งครบ 600 ท่านแรกของแต่ละระยะเท่านั้นนะครับ!! โดยจะได้รับหลังจบงานตามระยะที่มากที่สุด *

 

      2. กติกาการแจกรางวัล 

2.1 การนับอันดับ อ้างอิงวัน และเวลาจากการส่งผลในแอปพลิเคชัน 

2.2 รางวัลสำหรับผู้ร่วมแข่งขันในกิจกรรม Solo เท่านั้น 

2.3 การแจกเเสื้อฟินิชเชอร์ จะมีการตรวจสอบจากช่วงเวลาที่ส่งผลสำเร็จตามระยะที่กำหนด โดยจัดลำดับจากช่วงวันเวลาในการส่งผลที่เร็วที่สุด นำมาจัดเรียงตามลำดับ 

2.4 ผู้ที่ติดอันดับได้รับรางวัลจะมีการตรวจสอบผลการแข่งขันอีก 1 รอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน